CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CUỘC SỐNG ( LIDIN CO., LTD)

 

Trụ sở chính tại HCM:

Địa chỉ:   14 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại:       (028) 3977 8269 / (028) 3601 6797 – Fax: (028) 3977 8019

Email:        sales@lidinco.com     Skype:    Lidinco

 

Văn phòng chi nhánh tại Đà Nẵng:

Điện thoại hỗ trợ Kỹ thuật và Kinh doanh: 090 5160819 (Mr.Huy)

Email: sales02@lidinco.com

 

Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội:

Điện thoại hỗ trợ Kỹ thuật và Kinh doanh: 091 3301873 (Mr. Quảng)

Email: sales02@lidinco.com